Ciljevi i strategije Tima za razvoj i integracije

Misija Tima za razvoj je borba za celokupnu demokratizaciju srpskog društva i lokalne zajednice, preko borbe za evropske vrednoti, demkratiju, ljudska prava i građanski aktivizam. Misija Tima je pravednija i humanija lokalnaa zajednica, stvrena po meri građana, koji u njoj moraju da imaju odlučujuću reč. Kako su izbori, u Srbiji već dvadesetak godina, potpuno van …

Ciljevi i strategije Tima za razvoj i integracije Read More »