timtri.rs

Ciljevi i strategije Tima za razvoj i integracije

Misija Tima za razvoj je borba za celokupnu demokratizaciju srpskog društva i lokalne zajednice, preko borbe za evropske vrednoti, demkratiju, ljudska prava i građanski aktivizam. Misija Tima je pravednija i humanija lokalnaa zajednica, stvrena po meri građana, koji u njoj moraju da imaju odlučujuću reč. Kako su izbori, u Srbiji već dvadesetak godina, potpuno van svrhe u pogledu učešća građana u tom procesu, Tim ima misiju da zameni svaki subjekt koji ne funkcioniše i da pokuša da vrati građanina u žižu vlasti i odlučivanja o njegovoj sudbini.

Odnos prema stvarnosti kod Tima za razvoj može se ilusrovati aktivistiučkim nastupima na svakom mogućem mestu, dnevne borbe protiv neinformisanosti građana, protiv fejk vesti, protiv korupcije, nepotizma i političke korupcije, a za vladavinu prava i veće učešće onih u čije se ime svo ovo i radi.

gomila novina

Ključne vrednosti

Ključne vrednosti Tima su liberalna demokratija, informisanje gfrađana na dnevnom nivou, zalaganje za vladavinu prava i oštra borba progtiv svakog vida zloupotrebe vlasti.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *